Nauka – termin „bezpieczeństwo”

Jak oceniacie, jakimi cechami będą charakteryzować się współczesne konflikty światowe, jak zatem zdefiniować termin „bezpieczeństwo”? Jeszcze dopiszę stanowisko Sekretarza Generalnego NATO…