Technologie przełomowe dla SZ RP

Z dokumentu pt. „Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2013–
2022” wynika, że w „wyniku współpracy Sojuszniczego Dowództwa Transformacji NATO (ACT
NATO) i Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii (STO NATO) zdefiniowano listę dwudziestu
technologii przełomowych dla SZ RP, do których zaliczają się:
1. rzeczywistość wirtualna i rozszerzona oraz interfejsy kognitywne (VR),
2. sieci społecznościowe (Web 2.0),
3. nanorobotyka (nanotechnologie),
4. biotechnologie,
5. technologie kwantowe,
6. przetwarzanie w “chmurze”
7. inteligentne systemy autonomiczne,
8. sieci bezprzewodowe (np. krótkofalarstwo)
9. sensory,
10. tania noktowizja,
11. energia skierowana (wiązkowa),
12. mikrosatelity,
13. broń niekonwencjonalna – cyberataki, broń masowego rażenia
14. inteligentne materiały,
15. nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe,
16. systemy zasilania i magazynowania energii
17. postęp w medycynie (np. teleopieka, telemedycyna)
18. naddźwiękowe platformy i napędy,
19. zminiaturyzowane układy elektroniczne,
20. technologie małej wykrywalności (typu „Stealth”) i przeciwdziałanie im.

Broń niekonwencjonalna – dot. 1/ cyberataków, np. w 2015 doszło do przejęcia kontroli systemu sterującego dostawami energii na zachodniej Ukrainie w efekcie ¼ miliona mieszkańców przez długi okres pozbawionych było prądu, we wrześniu 2018 cyberatak zablokował system ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii, przerywając działalność szpitali. Służby wywiadowcze w USA ostrzegały przed możliwością włamań do systemów sterujących
elektrowniami jądrowymi porównując potencjał do awarii w Czarnobylu oraz 2/ broni masowego rażenia (atomowa, biologiczna, chemiczna tzw. broń ABC od pierwszych liter, a także radiologiczna, toksyczne środki przemysłowe lub broń NBC (nuklearna, biologiczna, chemiczna). Konwencjonalna – to broń palna, granaty, ładunki wybuchowe itp. Konwencja ONZ ogranicza użycie oślepiających laserów i broni zapalnej.