Targi proobronne

Międzynarodowe Targi Przemysłu Obronnego (MSPO), Kielce

Noc w Instytucie Lotnictwa (IL), Warszawa (14 października)

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP), Noc Robotów, Warszawa