Misja Milwomen

Technology and Science of Security e-Magazine „Military Women” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i płk lek. Stanisławy Adamowicz, web: milwomen.pl
Inauguracja
W Dniu Matki (26 maja 2021), w świeto Wojsk Specjalnych (24 maja), incjatywa powstała jako polska obywatelska odpowiedź na zobowiązania MON wobec NATO (1999) i rezolucji Nr 1325 ONZ (2000). Portal proobronno-edukacjny Milwomen.pl będzie poruszał tematykę tj. edukacja, rozwój myślenia lateralnego, zarządzanie wiedzą, inżynierię społeczną, bezpieczeństwo publiczne, cyberbezpieczeństwo, promocja start-up’ów z branży IT, MSP sektora obronnego, promowanie interdyscyplinarnego rozwoju kadr i nowych technologii. np. AI.Rob (sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, automatyka, robotyka).

Motto
„Polsce służyć, innowacje dla SIł Zbrojnych RP i Policji – promować, tworzyć i skutecznie wdrażać, obywateli – skutecznie informować i edukować”.