Zespół redakcyjny

Konsultant merytoryczny – kmdr Bożena Szubińska – b. Pierwsza
Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP – b. Pełnomocnik Ministra ON ds.
Wojskowej Służby Kobiet. Odznaczona m.in. Krzyżem Zasługi, Odznaką
Dowódcy Marynarki Wojennej, statuetką Komitetu Kobiet w NATO za wkład w
integrację kobiet z Sojuszem Północnoatlantyckim, z listy „100 kobiet
województwa mazowieckiego”

Redaktor naczelny – mgr Halina Kustosz – córka płk Stanisławy Adamowicz i
płk Henryka Adamowicza, żołnierzy WP. Absolwentka Uniwersytetu
Warszawskiego, była nauczycielka informatyki w IP-CZD, twórca pierwszego
w Polsce portalu dla kobiet biznesu, nauki, wojska, sportu oraz
innowacyjnych kobiet z regionów wiejskich (Kobiety.pl 07.05.1997, Toronto).
Były patron medialny Rady ds. Kobiet w SZ RP za zgodą MON, laureatka tytułu
„Mistrz na najlepszy pomysł usprawnienia e-Punktu Kontaktowego” (PARP,
MG-2013), „Innowator Roku w Oświacie” (MSCDN-2010),
„Mikroprzedsiębiorca Roku” (Fundacja Kronenberga-2007), „Kobieta
Przedsiębiorcza” (AVON-2000), Mazowieckiego Znaku Jakości „Wiktoria”
(WIP), z listy „100 kobiet województwa mazowieckiego”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.