Misja Milwomen

Technology and Science of Security e-Magazine „Military Women” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i płk lek. Stanisławy Adamowicz, web: milwomen.pl

Inauguracja
W Dniu Matki (26 maja 2021), w święto Wojsk Specjalnych (24 maja), inicjatywa powstała jako polska obywatelska odpowiedź na zobowiązania MON wobec NATO (1999) i rezolucji Nr 1325 ONZ (2000).

Portal proobronno-edukacyjny Milwomen.pl będzie poruszał tematykę tj. edukacja, rozwój myślenia lateralnego, zarządzanie wiedzą, inżynierię społeczną, bezpieczeństwo publiczne, cyberbezpieczeństwo, promocja start-up’ów z branży IT, MSP sektora obronnego, promowanie interdyscyplinarnego rozwoju kadr i nowych technologii. np. AI.Rob (sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, automatyka, robotyka).

Motto
„Polsce służyć, innowacje dla Sił Zbrojnych RP i Policji – promować, tworzyć i skutecznie wdrażać, obywateli – skutecznie informować i edukować”.

Misja
1. Skuteczne realizowanie zadań w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w instytucjach rządowych i samorządowych administracji publicznej, promocja obronności, merytokracji tj. systemu społecznego uzależniającego pozycję społeczną od zasług oraz uznania kobiet we wszystkich aspektach bezpieczeństwa narodowego.
2. Edukacja dzieci i młodzieży, szczególnie klas mundurowych w zakresie rozwoju kompetencji IT, myślenia lateralnego (Edward de Bono), sportowej rywalizacji, rozwijania osobistych pasji, patriotyzmu, znajomości prawa, teorii przywództwa, taktyk i strategii oraz zasad funkcjonowania w web 2.0, cyberbezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *